Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Finns det något särskilt man ska tänka på efter bolagsstämman?

Senast två veckor efter bolagsstämman ska protokollet hållas tillgängligt för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till de aktieägare som begär det. Tänk även på att protokollen måste förvaras på ett betryggande sätt, det vill säga på ett sätt så att inte protokollen kan ändras eller försvinna.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll

Andra har även sökt på

Gå tillbaka