Får aktieägare som närvarar ha med sig biträde som stöd och hjälp?

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman. Biträden får yttra sig vid bolagsstämman. Rätten kan inskränkas i bolagsordningen.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka