Vem ansvarar för protokollet?

Det är ordföranden som ska se till att protokoll förs under stämman.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka