Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Vem ska föra bolagsstämmoprotokollet?

Det är bolagsstämmans ordförande som ansvarar för att bolagsstämmoprotokollet upprättas. Stämman kan däremot utse protokollförare som skriver protokollet under ordförandens ansvar.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll

Andra har även sökt på

Gå tillbaka