Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad gör en justeringsman?

Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se till att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet. Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. Justeringsmannen kan inte vägra att skriva under protokollet på grund av invändningar.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll
Gå tillbaka