Vem ansvarar för protokollet?

Det är ordföranden som ska se till att protokoll förs under stämman.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll
Gå tillbaka