Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vem ska skriva under bolagsstämmoprotokollet?

Den som fört protokollet ska också skriva under det. Om den som fört protokollet är någon annan än bolagsstämmans ordförande ska ordföranden också skriva under. Därutöver ska en eller flera utvalda justeringsmän skriva under protokollet för att det ska vara giltigt.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll
Gå tillbaka