Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap och när är det lämpligt att använda sig av gåvobrev?

Om två makar vill överlåta egendom eller del av egendom till den andra maken, såsom en del av ett hus kan överlåtelsen ske genom bodelning under pågående äktenskap eller genom gåva. Generellt sett är förfarandet enklare om det görs genom upprättandet av ett gåvobrev. Är det så att det finns lån som också ska övertas överstigande 85 % av tidigare års taxeringsvärde kan dock stämpelskatt utgå, varför det är bättre att göra en bodelning under pågående äktenskap. Stämpelskattesatsen för fysiska personer är 1,5 % av köpeskillingen.

Vill parterna överlåta fler tillgångar än en eller dela upp lån eller på annat sätt omfördela äganderätt och ekonomi kan det vara lämpligt att upprätta ett bodelningsavtal. Är det bara fråga om en tillgång kan det alltså vara lämpligt och enklare med ett gåvobrev.

Skriv Gåvobrev
Gå tillbaka