Jag vill ta in en bolagsman till. Kan övriga bolagsmän motsätta sig?

För att en ny person ska kunna inträda som bolagsman i handelsbolaget krävs samtliga övriga bolagsmäns samtycke, om ni inte i ert handelsbolagsavtal har avtalat om andra regler för t.ex. överlåtelse av andel i bolaget.

Gå tillbaka