Vi driver konsultverksamhet, kan vi utöka även med konstnärlig verksamhet?

För att bedriva annan verksamhet än den ni ursprungligen avtalat om i handelsbolagsavtalet, krävs godkännande av de andra bolagsmännen. Är ni överens kan ni registrera ändringen.

Gå tillbaka