Varför ska man ha ett kompanjonsavtal?

Ett kompanjonsavtal är viktigt ha vid sidan om bolagets bolagsordning. Kompanjonsavtal kan innehålla känsligare och fler typer av bestämmelser än en bolagsordning. Ett aktieägaravtal skrivs av olika anledningar. Bland annat för att reglera hur bolagets vinst ska användas, vad som ska gälla i försäljningssituationer, vad som ska hända om någon av delägarna blir allvarligt sjuk samt hur styrelsen ska utses.

Skriv Kompanjonsavtal
Gå tillbaka