Finns några krav på konsumentköpeavtalets form och innehåll?

Nej, ett muntligt konsumentköpeavtal är också giltigt. Om konsumentköpeavtalet innehåller ”luckor” (d.v.s. ett avtal som inte fullständigt reglerar parternas förpliktelser mot varandra) så kommer konsumentköplagen att fylla ut avtalets luckor. Konsumentköplagen är den lag som gäller för köp mellan konsument och näringsidkare. Lagen har många tvingande regler, vilket betyder att parterna är tvungna att avtala på det sätt som lagen vill.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka