Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad har konsumenten för lagliga rättigheter?

Konsumenten har ett speciellt skydd i lagen. Det innebär att det finns viktiga regler som parterna måste följa när de upprättar ett konsumentköpeavtal. Avtalsvillkor som strider mot konsumentköplagen (SFS 1990:932) och som är till nackdel för konsumenten är inte giltiga. När du skapar ditt konsumentköpeavtal hos oss ser vi till att avtalet följer dessa regler.

Gå tillbaka