Kan man ångra ett köp?

Säljaren har ingen skyldighet att lämna öppet köp. Man måste därför avtala om man vill att köparen ska få öppet köp på varan.

Har köparen däremot köpt varan genom exempelvis internet, postorder, tv-shop eller telefonförsäljning omfattas köpet av distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär att köparen har rätt att ångra köpet och frånträda avtalet inom två veckor från köpet. Det är säljarens skyldighet att informera konsumenten om ångerrättens innehåll och var konsumenten ska vända sig för att kunna utnyttja den. Om säljaren struntar i att informera köparen kan han eller hon få påföljder i form av bl.a. böter.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka