Vad innebär ”befintligt skick” i ett avtal?

Detta är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Begreppet i befintligt skick används ofta för begagnade varor. Konsumenten kan inte förvänta sig samma sak av en vara som säljs i befintligt skick som av en nyproducerad vara och har därför inte samma möjlighet att klaga på fel. Det är därför extra viktigt att köparen undersöker varan när den säljs i befintligt skick. Varan kan dock fortfarande vara felaktig om den är i sämre skick än vad köparen kunde förutsätta.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka