Vad ska man tänka på vid köpet?

Vid sidan av själva avtalet kan det ibland krävas andra åtgärder i samband med att det sålda ska övergå från en ägare till en annan. Om en bil säljs ska den nya ägaren registreras eller om en avställd motorcykel säljs som ska tas i trafik igen. Det är bra att i avtalet nämna sådana nödvändiga åtgärder.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka