Vad kan köparen göra vid fel?

Om varan är felaktig har konsumenten rätt att reklamera den. Reklamationsrätten innebär att konsumenten kan reklamera fel på varan inom tre år från köpet. För fel som uppstår inom sex månader råder dessutom presumtion för att felet fanns på varan vid köpet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka