Vad innebär en friskrivning?

En friskrivning kan innebära att parterna avtalar bort konsumentens möjlighet att påkalla fel på varan eller ett dröjsmål. När begagnade varor säljs är en vanlig friskrivning att varan säljs i s.k. befintligt skick. Detta innebär, något förenklat, att köparen får räkna med att varan har de fel som begagnade varor av samma slag i allmänhet har. Om ett sådant fel skulle visa sig föreligga så innebär friskrivningen att köparen inte kan kräva t.ex. reparation eller prisavdrag. Det är viktigt att säljaren är mycket tydlig med vad hon vill friskriva sig ansvar ifrån. Risken är annars att friskrivningen blir ogiltig.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka