Kan jag sälja till näringsidkare?

Nej. Konsumentköpeavtalet kan bara användas när köparen är konsument. Vill man sälja en sak till en näringsidkare ska man använda ett köpeavtal. 

Gå tillbaka