Vad innebär ett fel på varan?

Om varan är felaktig eller inte avgörs i första hand genom vad som står i avtalet. Om varans beskrivning i avtalet inte stämmer överens med varan som levereras är den felaktig. Ett exempel är om det står i avtalet att köpet avser spik men när leverans sker skickas istället skruvar från säljaren. Ett annat exempel är om varan har ett sämre skick än vad avtalet beskriver och konsumenten kunde förvänta sig. En annan typ av fel innebär att varan inte kan användas till de saker den är gjord för. Ett exempel är om konsumenten köper en stekpanna som visar sig inte tåla värme.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka