Vad innebär begreppet "riskens övergång"?

Riskens övergång är ett begrepp som tar sikte på vilken av parterna som ska betala för varan om den till exempel kommer bort under leveransen eller förstörs på grund av något som inte beror på någon av parterna. Vanligtvis är detta en fråga som hänger samman med hur leverans/överlämnande av varan sker. Hur risken för varan fördelas mellan parterna styrs av konsumentköplagen.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka