Om vi inte skriver något avtal, kan jag ångra mig då?

Ett köp är lika giltigt oavsett om man skriver ett köpeavtal eller tar allt muntligt. Det kan däremot vara svårt för parterna att bevisa vad de avtalat om när det inte finns något skriftligt avtal.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka