Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

När bör man upprätta ett konsumentköpeavtal?

Ett köpeavtal är alltid betydelsefullt som bevis för att ett köp har skett. Det skapar också trygghet mellan parterna, då de båda vet vad som förväntas av dem själva, men också vad de kan kräva av sin motpart. Köpeavtal bör upprättas så fort det är fråga om överlåtelser av värde.

Gå tillbaka