Hur skriva i avtal om hur varan ska levereras?

Parterna bestämmer genom avtalet hur och när varan ska levereras. Parterna kan också välja vem som ska stå för transport. Om inget avtalas mellan parterna gäller konsumentköplagens regler. Konsumentköplagen har även så kallade tvingande regler som köpare och säljare måste följa när de upprättar ett avtal. En sådan tvingande regel bestämmer att säljaren måste leverera varan inom skälig tid.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka