Har köparen rätt till skadestånd?

Konsumenten kan i vissa fall ha rätt till skadestånd om han eller hon lidit skada av att varan varit felaktig.

Gå tillbaka