Vad menas med riskens övergång?

Risk är ett begrepp som tar sikte på vilken av parterna som ska betala för varan om den t.ex. kommer bort under leveransen eller förstörs p.g.a. någonting som inte beror på någon av parterna. Vanligtvis är detta en fråga som hänger samman med hur leverans/överlämnande av varan sker. Hur risken för varan fördelas mellan parterna styrs av konsumentköplagen.

Gå tillbaka