Vad händer om jag ångrar en bestämmelse i avtalet?

Det går alltid att ändra i avtalet i efterhand om leverantör och beställare är överens om detta. Det är vanligt att bestämma i avtalet hur ändringar och tillägg ska hanteras, om de måste göras skriftligen och skrivas under för att gälla eller om muntliga överenskommelser räcker. I avropen, de enskilda beställningarna, anger beställaren de mer specifika uppgifterna om leveranserna, t.ex. hur mycket av produkten beställaren vill ha och vilket datum leverans ska ske.

Gå tillbaka