Är ett samäganderättsavtal bindande?

Ja, ett samäganderättsavtal är bindande fram till dess att det sägs upp. Om en delägare säljer sin andel är denne, efter äganderättsövergången, inte längre bunden av samäganderättsavtalet.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka