Är ett samäganderättsavtal bindande?

Ja, ett samäganderättsavtal är bindande fram till dess att det sägs upp. Om en delägare säljer sin andel är denne, efter äganderättsövergången, inte längre bunden av samäganderättsavtalet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka