Fördelas vinsten lika med lika stor del av vinsten till varje delägare?

Vinst från försäljning av samägd egendom fördelas i förhållande till respektive delägares andelsinnehav.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka