När blir ett samäganderättsavtal bindande?

Ett samäganderättsavtal blir bindande så fort det skrivits ut och undertecknats av delägarna.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka