Varför bör man skriva ett samäganderättsavtal?

Med ett samäganderättsavtal får parterna möjlighet att dels fundera igenom sitt samägande, dels ett dokument som ska gälla istället för samäganderättslagens bestämmelser. Detta ökar tryggheten och skapar förutsebarhet. 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka