Kan en delägare göra vad han eller hon vill med sin andel?

En delägare får förfoga fritt över sin andel och göra vad han vill med den, t.ex. sälja den till annan person utan övriga delägares samtycke. En delägare kan dock inte uppta lån där andelen i egendomen utgör säkerhet utan övriga delägares samtycke. Det är möjligt för delägarna att i samäganderättsavtalet bestämma annat.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka