Vad händer om någon av ägarna vill sälja hela egendomen?

Finns inget samäganderättsavtal krävs samtliga delägares samtycke för detta. Om det skulle vara så att ägarna inte kommer överens kan en av delägarna efter en tid kräva att hela egendomen säljs på offentlig auktion.

Ägarna kan själva komma överens om att en sådan typ av ”lösning” inte ska kunna ske genom att skriva in det i samäganderättsavtalet. En sådan typ av överenskommelse går dock inte att träffa om fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och ägs av fler än två.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka