Hur ska man värdera en andel av egendom om den säljs?

Ägarna kan i förväg bestämma tillvägagångssätt för värdering, men inte pris för egendomen.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka