Behövs det en äkthetsstämpel för att samäganderättsavtalet ska vara giltigt?

Nej, det krävs inte någon äkthetsstämpel.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka