Behövs det en äkthetsstämpel för att samäganderättsavtalet ska vara giltigt?

Nej, det krävs inte någon äkthetsstämpel.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka