Sommarkampanj! Få 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 12/8. Använd kod SOMMAR30 i kassan.

Hur stor del har varje delägare om man köper något tillsammans?

När det gäller fastigheter och bostadsrätter går det att kontrollera delägarnas andelsinnehav i fastighetsregistret/bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning. Delägarnas andelar ska överensstämma med de som angavs i deras respektive överlåtelsehandlingar. Vad gäller annan typ av egendom, såsom bil och båt, är huvudregeln att de äger egendomen till lika delar om inte annat visas. Ett samäganderättsavtal kan hjälpa till och förtydliga hur stor andel av egendomen respektive delägare innehar.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka