Går det att avtala om förköpsrätt mellan delägare?

Nej, det är inte möjligt att avtala om en rätt för delägare att få köpa varandras ägarandelar innan de säljs till någon utomstående. 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka