Vad kan den gode mannen bestämma om?

Den gode mannen är ensam förvaltare över egendomen under en bestämd tid och ska sköta egendomen till delägarnas fördel. Den goda mannen kan efter ansökan av någon av delägarna försälja egendomen på offentlig auktion.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka