Måste delägarna vara överens om att en god man ska utses?

Nej, en av delägarna kan själv kräva att en god man ska tillsättas genom att skicka in en ansökan om detta till tingsrätten.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka