Vad händer om parterna inte kan komma överens?

Om delägarna inte är överens kan en god man utses av domstol eller genom avtal mellan delägarna. Den goda mannen förvaltar då egendomen istället för delägarna.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka