Måste delägarna alltid vara överens?

Delägare kan vidta åtgärder utan samtliga delägares samtycke bara om det gäller väldigt nödvändiga och brådskande åtgärder som inte kan skjutas upp. Det är möjligt för delägarna att komma överens om något annat i samäganderättsavtalet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka