Hur fördelas vinst efter försäljning?

Vinsten fördelas mellan delägarna i förhållande till hur stor del de äger i egendomen, är avkastningen 120 000 kr och det är fyra delägare som alla äger lika stor del får varje delägare alltså 30 000 kr.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka