Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Fördelas vinsten på samma sätt, d.v.s. lika stor del av vinsten till varje delägare?

Vinst från försäljning av samägd egendom fördelas i förhållande till respektive delägares andelsinnehav.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka