Fördelas vinsten på samma sätt, d.v.s. lika stor del av vinsten till varje delägare?

Vinst från försäljning av samägd egendom fördelas i förhållande till respektive delägares andelsinnehav.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka