Aktieägaravtal

Guide för dig som ska starta företag

Kvinna arbetar vid sin dator

I den här guiden får du veta vad du ska tänka på när du ska starta företag:

 • Företagets namn
 • Om ni är fler som äger företaget tillsammans
 • Hyra av lokal eller kontorsplats
 • Anställa personal
 • Anlita en konsult

Företagets namn

När du bestämt vad företaget ska heta, ska du kontrollera

 

Om namnet är ledigt, ska du registrera företaget hos Bolagsverket. Det gör man via Bolagsverkets tjänst Verksamt. Namnet blir då skyddat. Det skyddet är olika beroende på vilken sorts företag du ska starta.

För enskild firma (enskild näringsverksamhet), handelsbolag och kommanditbolag skyddas namnet i det län där företaget har sin verksamhet. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller skyddet i hela Sverige och inom den bransch företaget är verksamt i.

Företagets varumärke

Det du kallar företaget kan vara något annat än det som står i bolagsordningen. Till exempel kan det registrerade namnet vara Olof Olofssons Textil AB, men kallas för Olles tygbutik. Det är företagets varumärke. Det skyddar du genom att registrera varumärket hos Patent- och registreringsverket (PRV) Har företaget en logga (grafisk profil), kan den också skyddas hos PRV.

Bolagsform

Du ska bestämma dig för vilken sorts bolag du ska ha. Det finns fem olika bolagsformer.

Aktiebolag

 • kräver ett aktiekapital på minst 25 000 kronor
 • ägarna har inte personligt ansvar för företagets avtal och ekonomi.

 

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. I den står information om bolaget, till exempel:

 • bolagets namn
 • bolagets adress (säte)
 • hur stort aktiekapitalet är
 • hur många aktier det finns
 • hur många som ska vara med i styrelsen
 • vilket räkenskapsår bolaget ska ha.

 

Bolagsordning - ett lagkrav för aktiebolag

Bolagsordningen ska registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningen blir då en offentlig handling. Det betyder att vem som helst kan läsa den. Vill bolagets ägare att något ska vara hemligt, kan det skrivas i ett aktieägaravtal istället.

Läs mer om allt du behöver veta om aktieägaravtal

Handelsbolag

 • ägs av två eller fler personer.
 • ägarna har personligt ansvar för företagets avtal och ekonomi.

 

Kommanditbolag

 • ägs av två eller fler personer.
 • en av ägarna har personligt ansvar för företagets avtal och ekonomi.

 

Enskild näringsverksamhet (kallas även enskild firma)

 • ägs av en enda person
 • ägaren har personligt ansvar för företagets avtal och ekonomi.

 

Ekonomisk förening

 • föreningens medlemmar är ägare
 • det ska vara minst tre ägare
 • ägarna har personligt ansvar för det satsade kapitalet.

 

Om ni är fler som äger företaget tillsammans

Om företaget har flera ägare bör ni diskutera och komma överens om vad ni ska göra i vissa situationer. Ni skriver detta i ett aktieägaravtal.

Det är till exempel bra att i förväg bestämma vad ni ska göra om en eller flera delägare

 • vill sälja sin del i företaget
 • blir osams
 • dör
 • är sjuka länge.

 

I aktieägaravtalet kan det också stå att gifta delägare ska ha äktenskapsförord. När gifta par skiljer sig, ska all deras egendom värderas. Företagets aktier ingår i den egendomen. Den totala värdet ska sedan delas på hälften (hälftendelas) mellan makarna i en bodelning. I ett äktenskapsförord kan företaget anges som delägarens enskilda egendom. Då ingår inte företagets aktier i bodelningen.

Läs mer om varför företagare bör skriva äktenskapsförord

Det är också bra att bestämma vad som ska gälla om någon av delägarna vill överlåta (till exempel sälja eller ge bort) aktier till någon annan. Det kan villkoras i aktieägaravtalet på tre olika sätt:

 • Hembud
 • Förköp
 • Samtycke

 

Läs mer om vad hembud, förköp och samtycke betyder

Hyra lokal eller kontorsplats

När du ska hyra lokal eller kontor är det viktigt att komma överens om flera saker:

 • hur hög hyran ska vara
 • när hyran ska betalas
 • till vilket konto hyran ska betalas
 • hur länge hyresavtalet gäller
 • uppsägningstid.

 

Om du hyr en plats i ett kontor ska du ta reda på fler saker, till exempel:

 • om städning ingår i hyran
 • om toalettpapper, tvål, handdukar (hygienartiklar) ingår.

 

Allt ni kommer överens om ska finnas med i hyresavtalet. Läs mer om vad som är viktigt att veta när du hyr ut lokal eller kontor. 

Hyresavtal för kontorsplatser

Hyresavtal för lokal

Allmänna villkor

Allmänna villkor är information till dina kunder om vilka rättigheter och skyldigheter ni har mot varandra.

I villkoren ska det bland annat finnas information om

 • ångerrätt
 • betalning
 • leverans
 • reklamation
 • garantier.

 

Kunderna ska kunna läsa villkoren innan de bestämmer sig för att köpa en tjänst eller vara från ditt företag. Ska du ha en hemsida kan du publicera dina allmänna villkor där. När kunden beställer något, betyder det att hen godkänner dina allmänna villkor. Ni har då ett avtal med varandra: kunden lovar att betala och ditt företag lovar att leverera det hen beställt.

Allmänna villkor - innehåll, giltighet och GDPR

Anställa personal

För att kunna anställa personal, ska du först registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Sen ska du bestämma dig för anställningsform. Det är företagets behov som avgör vilken anställningsform det ska vara.

Det finns olika anställningsformer:

 • visstidsanställning om du behöver personal en viss period (till exempel semestervikarie)
 • tillsvidareanställning om det är personal du ska ha kvar
 • timavlönad (timanställd) om det är personal som hoppar in vid behov.

 

Innan du tillsvidareanställer någon, kan du provanställa hen i upp till sex månader. Då får både du och den provanställda en möjlighet att utvärdera varandra.

Skriv alltid anställningsavtal. Då minskar risken för missförstånd.

I anställningsavtalet ska det till exempel finnas information om:

 • namn och adress för både arbetsgivare och den anställde
 • datum när anställningen börjar (tillträdesdatum)
 • anställningsform
 • var arbetet ska utföras
 • lön
 • antal semesterdagar
 • arbetstid

 

Allt du behöver veta om anställningsavtal

Anlita konsult

Om du anlitar en konsult för ett uppdrag, är det viktigt att skriva ett konsultavtal som tydligt visar vad ni kommit överens om.

Avtalet ska bland annat innehålla:

 • vad konsulten ska göra
 • när uppdraget ska vara klart
 • om du kan avbeställa uppdraget och vem som i så fall äger det som konsulten hunnit göra
 • om konsultens ska ha rätt att låta andra utföra uppdraget
 • vem av er som äger slutresultatet (immaterialrätten).

 

Om konsulten måste få tillgång till information som inte får spridas vidare för att kunna utföra uppdraget, ska ni skriva ett sekretessavtal. Det kan till exempel handla om att skydda företagets affärsidé eller ekonomi.

Allt om konsultavtal

 

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte