Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad händer om man bryter mot ett sekretessavtal?

Om en person bryter mot ett sekretessavtal kan den andre kräva skadestånd eller ett förutbestämt belopp (vitesbelopp) beroende på vad man bestämt i avtalet. Ett röjande av företagshemlighet kan också innebära ett brott mot lag om skydd för företagshemligheter. Detta kan som strängast leda till fängelse.

Skriv Sekretessavtal
Gå tillbaka