Testamente

Med ett testamente kan du reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter din död. Är du gift ärver i de flesta fall din make/maka. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Sambor ärver däremot aldrig varandra. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv är det viktigt att skriva testamente.

Gå tillbaka