Arv

Om den avlidne var gift görs en bodelning. Den efterlevande maken får sin del av giftorättsgodset med vanlig äganderätt och den andra delen tillfaller i regel också den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Att äga något med fri förfoganderätt innebär att man inte får testamentera bort den aktuella egendomen men att man i övrigt i princip är fri att göra vad man vill med det man ärvt

Makar som bara har gemensamma barn "sitter kvar i orubbat bo" eftersom de gemensamma barnen får vänta med sitt arv tills dess att den andre föräldern avlider.

Har makarna inga gemensamma barn men den avlidne maken efterlämnar särkullbarn, dvs. barn från ett tidigare förhållande eller äktenskap, så har särkullbarnen rätt att få ut sitt arv direkt och deras rätt till arv går före den efterlevande maken/makans rätt. Om testamente finns till den efterlevande makens/makans fördel har särkullbarnen alltid rätt att få ut sin laglott, dvs. hälften av arvslotten. De kan också avsäga sig sin rätt att ta ut arvet till förmån för styvföräldern och får då ut sin del av arvet när styvföräldern avlider.

Den efterlevande maken har dock ett minimiskydd igenom den s.k. prisbasbeloppsregeln. Prisbasbeloppsregeln skyddar den efterlevande maken från att ställas på bar backe på grund av att den avlidne testamenterat bort sin egendom eller att särkullbarn gör anspråk på sin laglott. Denna regel ger den efterlevande maken rätt att få giftorättsgods till ett värde av fyra prisbasbelopp innan resterande kvarlåtenskap fördelas bland arvingarna. Prisbasbeloppsregeln går före särkullbarns rätt att få ut sin laglott. Prisbasbeloppet uppgår år 2009 till 42 800 kr.

Om den avlidne var sambo gäller andra regler än för gifta. Efterlevande sambo har ingen legal arvsrätt efter den avlidne. Sambon kan endast begära bodelning av gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk och därmed få rätt till hälften av detta. Ett testamente till en sambos fördel hindrar inte en bröstarvinge från att få ut sin laglott. Detsamma gäller även om det är fråga om sambornas gemensamma barn. Den s.k. lilla prisbasbeloppsregeln ger den efterlevande sambon rätt att vid bodelningen få ut tillgångar till, i mån de räcker, ett värde av två gånger det vid tiden aktuella prisbasbeloppet.

Läs vår stora guide om arv och testamente

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

1695 kr

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Här kan du enkelt skriva ett testamente online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt testamente som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.