Skriva testamente online

Vi får ofta frågan hur man går tillväga om man inte vill följa arvsordningen, och det finns faktiskt mycket som du själv kan bestämma när det gäller hur fördelningen av ditt arv ska se ut, även om du inte kan skriva bort allt. Genom att skriva ett testamente kan du i många fall se till att de du önskar ska ärva dig också gör det.

Vilka är formkraven för testamente?

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

Man ska vara medveten om att ett testamente är ett juridiskt avtal. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns.

Det är bra att veta vad det är för skillnad på fri förfoganderätt och full äganderätt, vad arvslott och laglott innebär, samt att man i ett testamente kan skydda sina anhöriga genom att göra deras arv till enskild egendom.

– Är man osäker rekommenderar vi att man tar hjälp, säger Molly Malm som är jurist hos oss på Lexly. Hon ser alltför ofta testamenten som är otydligt formulerade eller inte uppfyller de formkrav som krävs för att vara giltiga.

Varför inte mallar på nätet?

Mallar som finns spridda på internet är bara exempel på testamenten. Du kan aldrig vara säker på att mallen formulerar just dina önskemål eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut gratis mallar på internet ansvarar inte heller för eventuella fel och brister, och heller inte för konsekvenserna av eventuella fel och brister.

Genom vårt webbverktyg skapas och skräddarsys testamentet utifrån dina förhållanden och din vilja. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Skriv testamente online

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online genom att svara på frågor om just din situation och dina förutsättningar. Utifrån dina svar skapas sedan ett juridiskt korrekt testamente som skickas direkt till din e-post. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt.

Har du frågor eller funderingar kring testamente och arvsregler? Vill du veta vad som gäller för just dig? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

 

1695 kr

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Här kan du enkelt skriva ett testamente online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt testamente som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.