Vem får vårdnaden om barnen om föräldrarna dör? - Lexly.se

Vem får vårdnaden om barnen om föräldrarna dör?

Om en förälder avlider, får den andra föräldern ensam vårdnad om deras gemensamma barn. Om båda föräldrarna till ett barn avlider, ska socialnämnden först och främst se till att barnen får omvårdnad, helst av någon som känner dem väl. I annat fall kan barnen placeras i jourhem.

Därefter gör socialnämnden en anmälan till domstol, som i sin tur utser en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Till grund för beslutet ligger socialnämndens utredning. De kontaktar personer i barnens omgivning som känner dem, t.ex. skola, fritids och släktingar.

Barnets bästa

När socialnämnden är klar med utredningen, tar domstolen över ärendet. Den ser över barnets livssituation, hur det levt och om det t.ex. har en nära relation till en släkting. Barnets önskemål spelar stor roll, här spelar dock åldern på barnet in. Målet är att finna den lösning som är bäst för barnet.

Skriv ner önskemål

Som förälder kan man inte testamentera vårdnaden om sina barn. Däremot kan föräldrar skriva ner önskemål om vem eller vilka som ska få bli vårdnadshavare i händelse av deras bortgång. Ett uttryckt och känt önskemål innebär dock inte att domstolen är bunden att följa föräldrarnas önskan, däremot vägs det in i övervägandet.

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.