Vem får vårdnaden om barnen om föräldrarna dör? - Lexly.se

Vem får vårdnaden om barnen om föräldrarna dör?

Om en förälder avlider, får den andra föräldern ensam vårdnad om deras gemensamma barn. Om båda föräldrarna till ett barn avlider, ska socialnämnden först och främst se till att barnen får omvårdnad, helst av någon som känner dem väl. I annat fall kan barnen placeras i jourhem.

Därefter gör socialnämnden en anmälan till domstol, som i sin tur utser en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Till grund för beslutet ligger socialnämndens utredning. De kontaktar personer i barnens omgivning som känner dem, t.ex. skola, fritids och släktingar.

Barnets bästa

När socialnämnden är klar med utredningen, tar domstolen över ärendet. Den ser över barnets livssituation, hur det levt och om det t.ex. har en nära relation till en släkting. Barnets önskemål spelar stor roll, här spelar dock åldern på barnet in. Målet är att finna den lösning som är bäst för barnet.

Skriv ner önskemål

Som förälder kan man inte testamentera vårdnaden om sina barn. Däremot kan föräldrar skriva ner önskemål om vem eller vilka som ska få bli vårdnadshavare i händelse av deras bortgång. Ett uttryckt och känt önskemål innebär dock inte att domstolen är bunden att följa föräldrarnas önskan, däremot vägs det in i övervägandet.

Testamente

Här kan du enkelt skriva ett testamente online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt testamente som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.

Skriv online

1695 kr

Med Jurist

4990 kr

1695 kr

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

4990 kr

Upprätta ett juridiskt korrekt testamente med jurist via telefon eller videomöte.

Boka
Gratis inledande samtal