Är jag ansvarig för min makes skulder?

Makar ansvarar för sina egna skulder, med eller utan äktenskapsförord. Om du inte vill att din egendom utmäts för den skuldsatte makens räkning, måste du kunna bevisa att du är ägare. Det kan göras med till exempel kvitton eller kontoutdrag.  

Ligger ett gift par skilsmässa om Kronofogden gör en utmätning, kommer egendom som gjorts till enskild i ett äktenskapsförord inte att utmätas. 

 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka